Laser mania

Ochrana osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů

Společnost KL Klimek group s.r.o., se sídlem Legionářská 739/7, 779 00 Olomouc, zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 66351, IČ: 05129915, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

Správce osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem KL Klimek group s.r.o., se sídlem Legionářská 739/7, 779 00 Olomouc, zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 66351, IČ: 05129915. Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, například poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Důvody ke zpracování osobních údajů

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro bezproblémové používání webových stránek, možnost odeslání dotazu prostřednictvím webových stránek, pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 3 let od prvního zpracování těchto osobních údajů, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Cookies

Na tomto webu využíváme také cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu naleznete na stránce https://www.lasermania.cz/cookies.

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

Kontaktní informace a zpětvzetí souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@lasermania.cz nebo dopisu na adresu sídla Správce (viz odstavec Správce osobních údajů v tomto článku).