Laser mania

Více o průběhu hry

Před vstupem do arény vás obsluha seznámí s herním vybavením a vysvětli veškerá pravidla. Jakmile se spustí odpočet, je čas vydat se do neznáma spoře osvětlené arény. Překážky září UV barvami, slabá místa soupeře prozrazují LED diody. Zábava začíná! Soupeř vás zasáhl, vaše vesta zhasíná a jste na 5 vteřin vyřazeni ze hry. Můžete se pohybovat, ale nemůžete střílet, ani být znovu zasaženi. A po 5 vteřinách pokračujete ve hře. Hra je akční, velice rychlá a dynamická. Adrenalin stoupá úměrně s rytmem akční hudby. Aréna skrývá spoustu rohů a zákeřných zákoutí, nezapomeňte si proto krýt záda! Uprostřed arény čeká bonus, který vám může poskytnout výhodu nad ostatními hráči, zeptejte se na něj naší obsluhy. Po hře obdrží každý hráč přesné vyhodnocení výsledků, včetně úspěšnosti střelby, budete vy ten nejlepší?